May 30, 2024

Tại sao chuyển ngôn ngữ sang tiếng việt mà woocommerce vẫn ở tiếng anh và cách sửa lỗi

Chia sẻ bài viết này

Nếu gặp phải trường hợp đó hãy làm theo cách dưới đây để sửa lỗi nhé.

Hãy truy cập vào phần cập nhật plugin chọn cập nhật plugin bất kỳ. Sau khi cập nhật xong, wordpress sẽ kiểm tra lại xem có bản dịch nào chưa cập nhật không, nó sẽ phát hiện ra woocommerce và tải bản dịch tiếng Việt về cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *