May 30, 2024

Hướng dẫn tích hợp Facebook lead với Mailchimp để quản lý thông tin khách hàng

Chia sẻ bài viết này

Đầu tiên bạn cần truy cập vào phần Công cụ đăng trên giao diện quản lý fanpage

Chọn Thiết lập khách hàng tiềm năng trong Mẫu quảng cáo khách hàng tiềm năng rồi đánh vào ô tìm kiếm nhà cung cấp CRM: mailchimp

Chọn mailchimp từ danh sách xổ xuống rồi sau đó nhấn nút connect

Màn hình kết nối với mailchimp sẽ xuất hiện yêu cầu xác thực, bạn làm theo hướng dẫn để kết nối.

Mailchimp sẽ yêu cầu một số quyền trong fanpage của bạn nhấn Allow để chấp thuận và kết nối

Tích hợp mailchimp với facebook lead

Vấn đề xuất hiện ở đây. Sau khi bạn kết nối với mailchimp sẽ xuất hiện lỗi như thế này:

Nguyên nhân là do một số trường thông tin trong mailchimp hiện không được facebook hỗ trợ. Tôi ví dụ ở đây là trường birthday trong mailchimp không được fb hỗ trợ và do đó khi kết hợp sẽ xuất hiện thông báo lỗi.

Bạn hãy xóa trường này trong mailchimp đi. Nếu bạn muốn lấy ngày sinh thì tạo trường mới và chọn format là dạng text nhé.

Chỉ đơn giản vậy thôi, sau khi thỏa điều kiện, bạn sẽ tích hợp được mailchimp và fb lead. Bước tiếp theo bạn kết hợp các trường trong fb lead với các trường trong mailchimp. Rồi sau đó nhấn lưu.

Sau khi thực hiện các bước, nếu hiện lên trạng thái như sau là bạn đã thành công.

Tài liệu tham khảo:

https://brandee.edu.vn/glossary/1286158261483473-facebook-vi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *