skip to Main Content
Thiết Kế Web Mang Lại Hiệu Quả Kinh Doanh

Chuẩn Thống Kê: Báo Cáo, Thống Kê Định Kỳ Hiệu Quả Website

Post Series: Chuẩn Thiết Kế Web Tech

Mỗi website cần có đánh giá chi tiết về hiệu quả hoạt động sau một thời gian nhất định. Thiết Kế Web Tech cài đặt chức năng thống kê của Google Analytics để có báo cáo về tình hình hoạt động của website bằng tiếng Việt đến cho khách hàng như:

  • Tổng số khách truy cập website theo ngày tháng
  • Thời gian online trung bình trên website
  • Nguồn traffic chủ yếu
  • Nội dung nào hấp dẫn bạn đọc nhiều nhất
  • Từ khóa nào đã được tìm để khách ghé thăm website
  • Thiết bị chủ yếu truy cập website là gì

Từ đó sẽ đề xuất hướng phát triển website cho khách hàng để đạt hiệu quả ngày một tốt hơn.

Back To Top