skip to Main Content
Thiết Kế Web Mang Lại Hiệu Quả Kinh Doanh

Chuẩn SEO: Tối Ưu Website Nhằm Đạt Thứ Hạng Cao Trên Công Cụ Tìm Kiếm

Post Series: Chuẩn Thiết Kế Web Tech

SEO – Search Engine Optimization là một thuật ngữ mô tả các kỹ thuật xây dựng website theo tiêu chuẩn của các công cụ tìm kiếm giúp website được các công cụ tìm kiếm như Google, Bing đánh chỉ mục nhanh hơn, xếp hạng cao hơn đối thủ trên kết quả tìm kiếm. Thiết kế website chuẩn SEO là áp dụng các kỹ thuật tiêu chuẩn đó vào website được thiết kế nhằm tối ưu, mang lại thứ hạng cao trên công cụ tìm kiếm.

Các công việc để thực hiện SEO được thực hiện qua nhiều bước, Thiết Kế Web Tech đã xây dựng một cuốn guide book hướng dẫn khách hàng các công việc đơn giản để thực hiện SEO onpage như cách trình bày nội dung, hình ảnh, các tự động liên kết giữa các bài viết, tìm kiếm nhanh từ khóa cho bài viết và thêm tự động vào tags v.v…

Danh sách các công cụ Thiết Kế Web Tech áp dụng bao gồm:

  1. Tạo liên kết tự động giữa các bài viết hoặc tạo liên kết tới trang đích (internal links) nhằm tăng giá trị cho trang đích.
  2. Chức năng tự động tìm và thêm từ khóa tiềm năng cho bài viết.
Tìm từ khóa tiềm năng tự động khi viết bài cho trang web

Tìm từ khóa tiềm năng tự động khi viết bài cho trang web

  1. Tự động thêm Alt tag cho hình ảnh
  2. Tự động đăng bài viết lên nhiều tài khoản các mạng xã hội như Facebook, Google+, Pinterest, Blogger, WordPress v.v…(xem hình).
  3. Tối ưu các Title, Meta keyword (xem hình)
  4. Tối ưu Local SEO giúp dịch vụ của quý khách xuất hiện trên Google Map (xem hình)
  5. Nội dung mở rộng cho chuyên mục: Đây là chức năng đặc biệt áp dụng riêng cho các khách hàng.
  6. Và nhiều kỹ thuật tối ưu SEO khác…sẽ được trình bày chi tiết cho mỗi khách hàng sau khi chúng tôi bàn giao sản phẩm.
  7. Thủ thuật tìm kiếm & cung cấp nội dung cho website thường xuyên: là một phần của Chuẩn nội dung

 

Back To Top