skip to Main Content
Thiết Kế Web Mang Lại Hiệu Quả Kinh Doanh

Chuẩn Sao Lưu: Sao Lưu Định Kỳ Hàng Tháng, Tuần, Ngày, Giờ

Post Series: Chuẩn Thiết Kế Web Tech

Hiểu rõ tầm quan trọng của dữ liệu. Thiết Kế Web Tech cung cấp giải pháp sao lưu website an toàn cho tất cả các khách hàng, trang web được sao lưu định kỳ hàng tháng, tuần hoàn toàn miễn phí lên các dịch vụ lưu trữ đám mây. Nếu khách hàng có nhu cầu đặc biệt – trang web sẽ được sao lưu hàng hàng ngày hoặc mỗi giờ – đối với các trang web cập nhật thông tin thường xuyên như tin tức, blog v.v…

Chỉ với một click khách hàng có thể restore (khôi phục) lại trang web về thời điểm bất kỳ đã sao lưu trước đó.

Các bản sao lưu được lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu uy tín trên thế giới như Google Drive, Amazon S3, Microsoft One drive, Dropbox v.v…

Hoàn toàn miễn phí kèm theo mỗi website, an tâm tuyệt đối.

Hình ảnh cài đặt Backup tự động cho website ExploreMekongTours

Hình ảnh cài đặt Backup tự động cho website ExploreMekongTours

Back To Top